Oma was een prinses uit de kraton (Grandma was a princess from the kraton)

In de door het Centraal Bureau voor Genealogie uitgegeven genealogische onderzoeksgids Asal Oesoel. Indische stamboom (’s-Gravenhage 2009) en in De Indische Navorscher (2010) werd onder meer aandacht besteed aan inlandse voormoeders die in gedrukte publicaties of op internet met de titel Radèn voorkomen. Meestal is die aanduiding gebaseerd op een familieverhaal, dat niet wordt bevestigd door een betrouwbare archiefbron. Met het oog hierop is het goed over deze materie enig helderheid te verschaffen. Dit artikel wil daaraan bijdragen door een inventarisatie te bieden van wat er op dit moment bij mij bekend is over verbintenissen van Europeanen met inheemse vrouwen die zich door afkomst en/of positie van de desabevolking onderscheidden.

Tevens plaats ik enkele historische kanttekeningen. Een interessante vraag die echter buiten het kader van dit artikel valt, is wat de maatschappelijke positie was van de mannen die relaties aangingen met inheemse vrouwen ‘van stand’. Om enigszins een idee te krijgen, volgt hieronder het resultaat van een quick scan van enkele adresboeken. Op zich krijgen we hierdoor een aardige indruk, maar het is natuurlijk te weinig voor het trekken van verantwoorde conclusies.

pdf file :

Oma-was-een-prinses-uit-de-kraton-Verbintenissen-van-Europese-mannen-met-inheemse-vrouwen-van-stand-Asal-Oesel-De-Indische-Navorscher-2017-14-22

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss